Обуки

               Редовни обуки за Корпоративно управување

 

  • Новиот циклус на обуки од програмата за Корпоративно управување започнува во месец октомври 2013 година. Обуките се спроведуваат врз основа на Водичот за обуки на директорите за корпоративно управување на Меѓународната Финансиска Корпорација (International Finance Corporation  -  IFC). Повеќе информации можете да најдете тука. Пријавата за учество може да најдете тука.
  • Институтот на директори на 21 мај 2013 година започнува со втор циклус на обуки за Корпоративно управување. Повеќе информации можете да добиете тука.
  • Институтот на директори започна со редовни обуки за Корпоративно Управување. Повеќе информации можете да добиете тука

 

               Специјализирани обуки (in - house обуки)

 

Институтот на директори има искуство и нуди и специјализирани програми (in-house обуки), зависно од потребите на нашите корисници – друштвата и организациите.